MechaMusica vzw

In september 2007 werd MechaMusica opgericht: een Vlaamse vereniging ter instandhouding van(de cultuur van) het mechanische muziekinstrument.

Oprichting van MechaMusica vzw in 2007

MechaMusica vzw is de eerste Belgische vereniging die aandacht heeft voor mechanische muziekinstrumenten. Wij hebben volgende doelen:

  • de instandhouding van het nog aanwezige materiële erfgoed inzake automatisch spelende muziekinstrumenten alsook het beheren, ontsluiten archiveren, inventariseren, publiceren, tentoonstellen, informeren, documenteren, adviseren van alles wat in verband staat met deze automatisch spelende muziekinstrumenten. Bijzondere aandacht gaat naar belangrijk historische erfgoed voor België.
  • het stimuleren van de belangstelling voor automatisch spelende muziekinstrumenten, met de nadruk op voor België belangrijk historisch erfgoed.
  • om bovenstaande punten te bereiken: een gebouw in gebruik nemen of te verwerven en te beheren.

Een permanent gegeven is de encyclopedie: elk lid krijgt jaarlijks een selectie van artikels i.v.m. mechanische muziek die in een speciale MechaMusica-map thuishoren. Na verloop van tijd zal men als lid zo een waardevolle verzameling informatie bijeenkrijgen. Sinds kort is deze uitgave in kleur.

Ook informeert MechaMusica de leden via een digitale nieuwsbrief over alle voorbije en komende activiteiten aangevuld met nog vele bijkomende informatie.

Verder worden er in de loop van het jaar allerlei activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. In een ongedwongen sfeer komt U in contact met liefhebbers van mechanische muziekinstrumenten en kan U genieten van de muziek.

MechaMusica vertegenwoordigt tevens uw belangen bij de verschillende instanties. Het is ook via een overkoepelende organisatie in contact met Europese zusterverenigingen.

Hoe groter onze vereniging hoe meer we kunnen doorwegen in onderhandelingen. Uw lidmaatschap is hierbij doorslaggevend. U kan ons motto "Samen voor Meer!" mee in de praktijk brengen. Via "lid worden" krijgt U alle informatie om U bij MechaMusica aan te sluiten.