Sabam

Het vroegere centralisatiecontract tussen MechaMusica vzw en Sabam is niet langer in voege! De volgende regeling geldt vanaf 2016:

  • Op evenementen georganiseerd door MechaMusica betaalt MechaMusica een vast bedrag per orgel (een kleine € 10,00).
  • Op andere activiteiten (privéfeestje, receptie, in een rusthuis, ziekenhuis, …) waar geen inkom gevraagd wordt en waar je dus voor eigen rekening speelt, moet je geen Sabam betalen.
  • Als je speelt op een openbare plaats, wordt je beschouwd als een straatzanger en een straatzanger moet geen vergoeding aan Sabam betalen. Je moet dus enkel zorgen dat je een vergunning/toelating hebt van de stad of gemeente waar je speelt.
  • Op een publieke manifestatie waarvoor bijv. geld wordt gevraagd, of die via affiches of aankondigingen wordt bekend gemaakt, moet de inrichter de Sabam-bijdrage betalen.
    (Een grijze zone kan zijn: een open-deur dag in een rusthuis waar verschillende muziekuitvoeringen worden geprogrammeerd. Gezien dit soort evenementen geen privékarakter hebben (want niet uitsluitend voor de bewoners) is in principe Sabam verschuldigd door de organisator (het rusthuis zelf dus)).

Klik hier om de catalogus van Sabam te raadplegen.

Als je speelt op een openbare plaats, wordt je beschouwd als een straatzanger en een straatzanger moet geen Sabam betalen. Je moet dus enkel zorgen dat je een vergunning/toelating hebt van de stad of gemeente waar je speelt.